Domenas ir interneto svetainė parduodami – PARDUODAMO DOMENO SKELBIMAS
Įkelti

Švarus humoras

Auksinės mintys

Autorius:

Auksinės mintys

Buliaus prižiūrėtojas gaudė bulių vienas, būdamas vidutinio girtumo laipsnyje.

Vilniuje buvo atidaryta liaudies meistrų paroda-pardavimas.

Nepalikite vaiko be priežiūros maudymo metu, nes iš didelio malonumo jis gali iš­šokti iš vonios ir paspringti vandeniu.

Didžiausių įspūdį man padarė ispaniškas filmas „Kabriola”, nes joje erzina jaučius.

Paltai pakabinimui priimami tik su priekabomis.

Ar galės su traktorium dirbti S. J., jei jis nesutvarkytas, neturi šviesų?

Vykstantieji į stojamųjų egzaminų vietą aprūpinami kelionės dokumentais su bend­rabučiu į abu galus.

Prašau pakviesti prie telefono mergaitę, kuri veda girtuokliavimą.

Įspėju traktorininką V. G., savavališkai užkūrusį traktorių, kuris girtas važinėjo asme­niškais reikalais.

Įtariamo trąšų sėjėjų nugirdymu kolūkiečio G. B. sodelyje rastas pilnas degtinės kva­po kibiras, o kopūstų statinėje rastą naminės raugą savininkas suvertė ant savo nusenu­sios uošvės pečių.

Sužinojęs, kad gripo ligos išguldė pusę mechaninio cecho, tekintojas L. M. išėjo atbu­line data iš atostogų ir padėjo vėl pastatyti visos gamyklos garbę į buvusias vėžes.

Remonte dirbę tik du žmonės, tai yra J. A. ir P. S., išardytas ir Jankaičio traktorius, bei jis dabar ligoninėje.

Įvyks vyrų ir moterų šaudymas iš lanko.

Kadangi vakar nebuvau mokykloje, tai sirgau.

Dviejų kambarių su patogumais butą Kaune keičiu į Klaipėdos miestą.

Kolūkiečiams, turintiems septynis vaikus vietoje galvijų prieauglio, nutarta leisti laikyti melžiamas karves.

Važinėju ant minkštų bilietų, bet su paprastu grafiku.

Kombainininkas negavo papildomo atlyginimo už girtuokliavimų darbo metu.

Ir man gerklėje įstrigo kažkoks gomurys.

Jūsų laikraštyje buvo klaidingai atspausdinta, kad ai girtas norėjau sunkvežimiu nu­griauti namą, o iš tikrųjų tas namas man pasimaišė po ratais netyčia, todėl skaitau, kad tyčinis namo nugriovimas man pripaišytas neteisėtai.

Tręšiant dirvas, trąšos nubiro per gerų traktorininko širdį kitur.

Keleiviai, norintieji išlipti skrendant lėktuvui, praneša iš anksto.

Zoofermai reikalingas ekonomistas. Aprūpiname butu, ganykla, pašaru.

Su kokiu tikslu šuo puolė ant manęs, aš nežinau.

Zosė M. užpuolė ant ūkvedžio ir pradėjo konkrečiai kolioti.

Būdamas girtas su traktorium chuliganiškai elgėsi.

Griuvinėjau, nekeldamas praeivių pasipiktinimo.

Basanoškės neatitiko kojų, todėl prašau jas pakeisti.

Rajono kovos tu gyvuliais viršininkas piktnaudžiaudamas aptarnauja dar ir kolūkiečius.

Viskas sudegė todėl, kad ugniagesiai šaltai reagavo į ugnį.

Vaikų darželio vedėja mane pastoviai analizuoja pilna prasme.

Už linų produkcijų brigadininkui skirti tik dalį premijos, nes kita dalis dėl nepakan­kamos priežiūros supuvo.

Prisipažinsiu, kad pranešime buvome teisingai kritikuoti už blogų darbų, ypač su stam­biais raguočiais.

Tamstos atsakysite prieš mane už šmeižtą, kad aš girtas griuvau ir susidaužiau šonkaulį, nei aš virtau blaivas, tik paskui iš skausmo pasigėriau.

Juozas parnešė grietinės, kaip buvo liepta, bet žmona nevalgė, nes buvo surūgusi.

Prašome išskirti 60 kg polietileno plėvelės šienainio gamybos planui uždengti.

Visą seansą kėdę girgždino pasodinta šalia kaimynė, tai aišku, kad ji sena ir išklibusi.

Mintys surinktos iš žurnalo „Šluota“.

Tu nenori to praleisti

Komentarų nėra.

Dar niekas nekomentavo.

Gali būti pirmas ir pakomentuoti.

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

For this option please install the Frontend Uploader plugin.
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.