Domenas ir interneto svetainė parduodami – PARDUODAMO DOMENO SKELBIMAS
Įkelti

Švarus humoras

Iš armijos gyvenimo

Autorius:

Iš armijos gyvenimo

Jei daiktas juda – atiduok pagarbą, jei ne – nudažyk.

Aš dėl jūsų sukuosi kaip voverė eketėje, o jūs kaip žiurkės – jus prispausi ir jūs ikrus leidžiate.

Ko čia virš mūsų pakibo sraigtasparnis? Degalai baigėsi, ar ką?

Kodėl batai neskusti? A, čia autai! Vis vien – nuskusti!

Karo metu sinuso vertė gali siekti keturis ir netgi penkis!

Budintieji turi stovėti ištiesto šūvio atstumu vienas nuo kito.

Šaudymas tiesiu taikymu – kai sviedinys lekia ne pagal trajektoriją.

Kad ir kiek šertum vėžlį, tanko šarvai tvirtesni!

Draugai kursantai! Valgykloje ant sienos pastebėjau užrašą: „Visi karininkai – kvailiai!“ Sveikinu, jūs visi greit jais tapsite!

Tankai neplaunami. Jie dažomi!

Draugai kariai! Miegokite greičiau! Pažadinsiu po penkių minučių!

Kadangi išminuotojų kastuvėlių neturime, kasime apkasus teoriškai.

O jus verčiau patylėtumėte, drauge kursante, jums ant ausų makaronai dar neišdžiuvo.

Kuo skundžiatės? Trumparegyste? Nieko, būsite pirmuose apkasuose, kad geriau matytumėte.

Jei sugedo visi lėktuvo varikliai, tai lėktuvo skridimo trajektorija eina per žemės paviršių.

Aptikus atominio sprogimo žybsnį, svarbiausia atsisukti į jį nugara, kad durtuvo plienas nevarvėtų ant dauginimosi organų ar valdiškų batų.

Įstatus jūs turite žinoti kaip „Tėve mūsų“. O „Tėve mūsų“ jūs neturite žinoti.

Išgirdus patrulio šuns lojimą, toliau perduoti signalą – garsiai, greitai ir be iškraipymų.

Kiek kartų tau kartoti, ne kontrolinis šūvis, bet įspėjamasis!

Aš jus priversiu atiduoti pagarbą kiekvienam stulpui, pradedant manimi!

Drauge kursante, aš jus pažinau. Kas jūs toks?

Tanke vandens virimo temperatūra – 90 laipsnių. Ne, 90 laipsnių – tai status kampas.

Kur jūs buvote? Tualete? Jūs dar į teatrą nueitumėte!

Aš tave dešimt kartų sušaudysiu ir visus mirtinai!

Čia armija – čia jums ne po mamos uodega!

Teritorija nelaikoma užimta, kol kareivis ar tankas nenušoks ant žemės.

O jei sunku, tada reikia sugniaužti dantis…

Egzamine jūs visi pereisite per smulkaus valymo filtrą… tai yra per mane.

Sviedinys pradžioje lekia parabole, o paskui iš inercijos.

Vadinasi, kam čia reikalingas diodas, jūs nežinote? O kam pas jus tuoj atsiras dvejetas, jūs galėtumėte susigaudyti?

Jei kas nors iš jūsų sieloje chemikas dozimetrininkas, kreipkitės į mane.

Po komandos „Laisvai” atpalaiduojama ne dešinė ir ne kokia nors kita koja, bet kairė!

Centras – netiksli sąvoka, armijoje sakoma – vidurys.

Bus jums dykumoje ir soliariumas, ir prakaitariumas su skorpionariumas.

Pagrindinė kursanto užduotis – išlaikyti egzaminus nesimokius, nes pasimokęs bet kuris kvailys išlaikys.

Armijoje viskas dėsninga, o atsitiktinai pataikyti į taikinį gali tik spermatozoidas.

Karininkas – tai kareivių sielų ginekologas!

Ko čia sėdite su pusės herco amplitude.

Seržante! Išduokite eiliniams šovinius! Grynais!

Priešininko užnugaryje desantininkai turi būti kaip kolorado vabalai – neišnaikinami ir vislūs.

Vandeniu plaukioja laivai ir dar kai kas, o mes, tankistai, plaukiojame dugnu.

Visais savo seksualiniais klausimais kreipkitės į viršilą, jis išmokys.

Drauge viršila, galima pažiūrėti televizorių? – Žiūrėkite, tik neįjunkite.

Po komandos „Stok” reikia koją, kuri ant žemės, priglausti prie tos, kuri ore, ir nejudamai sustingti.

Viskas jūsų labui, draugai kareiviai, kuo greičiau nukasite sniegą čia, tuo greičiau eisite kasti kitur.

Drauge studente, ko jūs niekaip negalite rasti pozos, kuri tenkintų draugą seržantą?

Jei vadas įsakė stovėti ramiai, vadinasi, stovėti ramiai – toks gamtos dėsnis.

Jei nepataikė – zenitininkai mėmės, šturmanas mėmė, bet vadas niekuo dėtas.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/includes/single/post-tags.php on line 10

Tu nenori to praleisti

Komentarų nėra.

Dar niekas nekomentavo.

Gali būti pirmas ir pakomentuoti.

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

For this option please install the Frontend Uploader plugin.
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.