Domenas ir interneto svetainė parduodami – PARDUODAMO DOMENO SKELBIMAS
Įkelti

Švarus humoras

Juokingos ištraukos iš skundų, aktų, pažymėjimų

Autorius:

Juokingos ištraukos iš skundų, aktų, pažymėjimų

Pažymėjimas duotas pil. N., kad jis tikrai serga šlapimo nesulaikymu, ką patvirtina apačioje gyvenantys kaimynai.

Pilietis G. įsiveržė į moterų bendrabutį ir grabaliojo visas už netinkamų vietų.

Mano dukra dirba kolūkyje aviganiu.

Aš nebuvau su juo anatomiškai suartėjusi.

Traukinys vėluoja apytikriai… nenustatytu laiku.

Mieste organizuotas gumos priėmimo punktas dėl privačių mašinų savininkų restauravimo.

Vairuotojas privalo arba vairuoti, arba gerti. Trečio kelio nėra!

Keturios medicinos seserys turi vidurinį išsilavinimą ir dirba su vaikais nuo 7 iki 20 metų.

Karštu maistu mes darbininkus aprūpiname, atveždami juos termosuose į statybos objektus.

Benzopjūklininkas drg. Kunajevas atėjo į darbo vietą neužsipildęs benzinu.

Pavogto motociklo variklį aš paslėpiau šunio būdoje, kur gyvena mano močiutė.

Dabartiniu metu abiejuose ūkiuose imtasi ryžtingų darbo drausmės tarp gyvulių stiprinimo, jų darbo ir poilsio gerinimo priemonių. Rezultate padidėjo gyvulių produktyvumas.

Jūsų gamyklos suvirintojas K. Nišakovas į blaivyklą buvo pristatytas jau 6 kartus, o iš gamyklos vadovybės dar nebuvo nieko.

Charakteristika duota iki pareikalavimo.

Prieinama. Lengvai kontaktuoja su poilsiautojais, nežemindama savo medicininio orumo.

Sėkmingai baigė proftechninę mokyklą. Turi didesnį polinkį prie vyriškų kelnių ir net jau turi savo klijantūrą.

Geria tik esant rimtoms priežastims, už tai ne kartą buvo administracijos paskatintas.

Kadangi nėra laiko, kalbėsiu negalvodamas.

Pilietė Romanova pagimdė jau ketvirtą vaiką neblaivioje būklėje, o apylinkės taryba iki šiol jokių priemonių nesiėmė.

Aš atsisakau dirbti šeštame ceche, kadangi cecho viršininkas savo kabinete mane tiesiog išrenginėja savo intymiai seksualiu žvilgsniu.

Prasidėjo kovo mėnuo ir aš pajutau sustiprėjusį potraukį prie moterų. Kadangi pavogtų kelnių tinkamumo laikas baigėsi, nutarta baudžiamosios bylos nekelti.

Moteris stovėjo verandoje, bet jos galva buvo gatvėje.

Mūsų name gyvena ne 6, kaip tai įregistruota, o 17 šunų. Iš jų tik trys šuniukai sumokėjo mokestį, o visi kiti, kai jų klausi kada sumokės, atsako necenzūriniais žodžiais.

Aš savo traktorių myliu, kaip žmoną!

Kartu su juo buvo kažkokia moteris, bet aš tuoj pat supratau, kad tai ne žmona, kadangi jis su ja kalbėjosi mandagiai ir elgėsi kultūringai.

Jeigu nenorite, kad aš visą laiką rašyčiau į įvairias instancijas skundus,- užkimškite man gerklę geru atlyginimu.

Turi aukštai išsivysčiusį neatsakingumo jausmą.

Draugai! Mano televizoriaus po jūsų atlikto remonto nebegalima žiūrėti. Netgi futbolo! Nuobodu. Vien tik lygiosios! Aš jums ką, mažai užmokėjau?

Prašau man suteikti atostogas, kadangi aš veduosi trims dienoms be atlyginimo.

Taip, anksčiau aš buvau vedęs Zinaidą, bet jos pavardės aš nežinau.

Kai aš jį trečią kartą pamačiau darbe girtą, aš jį atleidau „pačiam prašant”.

Priešgaisriniame skyde nėra kastuvo, laužtuvo, kibirų, gesintuvo. Kas būdinga, mes ten nepastebėjome ir viršininko.

Mano darbas toks, kad tenka dažnai susidurti su mašinomis.

Arklys (kuinas) neturėjo palikuonių todėl, kad buvo labai senas ir turėjo ilgą darbo stažą.

Visi produktai kartu su virėju Vasiljevu buvo laiku sudėti į katilą.

Nutarė: kad pakelti pieno riebumą, įpareigoti visų fermų vedėjus griežtai penktadieniais imti analizes iš visų melžėjų.

Mes laiku neįstiklinome namo todėl, kad mūsų tiekėjas nenuvažiavo pas tiekimo bazės viršininką ir neišmušė visų reikalingų mums stiklų.

Sanitarinė būklė? Kokia, po velnių, būklė… Pas mus paskutinis tarakonas jau du mėnesiai atgal išdvėsė – ėsti nėra ko!

Aš norėjau siūti kailinius iš tarybinių odų…

Avantiūristų saujelė bandė pasukti mūsų gyvenimą 360 laipsnių!

Naktinio reido metu buvo pastebėta, kad operatorius N. miegojo už skydo, o jo galva, susukta į skudurą, gulėjo ant spintelės.

Prašau aprūpinti mano tėvus šienu!

Pil. G. K. gamykloje dirbo pameistriu 9 mėnesius, bet kadangi visą laiką darė pravaikštas, todėl jį charakterizuoti nėra galimybės.

Pasiliuosavo asmeniškai prašant. Žmogus neblogas, bet rankos nešvarios.

Pirmąją vietą šaudymo varžybose užėmė Petrova. Be kita ko, ji peršaudė net visus vyrus!

Prašom paskubinti skrodimo medicininę išvadą pil. G., kuris mirė jo giminaičių prašymu.

Išnešė liežuvį, pasikišus po krūtine. (Iš sargo raporto)

Nuostolius tvirtina komisija su žemės ūkio kenkėjais.

Krovinio pavadinimas – tiekimo skyriaus viršininkas.

Kalė apuostė praeinančią ponią D. B., kuri įkando jai į koją.

Pilietė J. B. gimusi 1941 metais iš vidaus pusės sveika, dirbti gali. (Sveikatos pažymėjimas)

Pas šaltkalvį Petrauską pastebėta pavojinga tendencija gerti individualiai.

Prieinu prie išvados, kad smūgiai atlikti buku daiktu – nusikaltėlio galva.

Kai pamačiau, kad nori prisikabinti, aš jam vieną kartą užvožiau ir sušukau: „Atsikabink!“

Mes be galo gražiai sugyvenome. Bet ji parsinešė į namus katę ir apnuodijo visą gyvenimą.

Jeigu J. P. nesiliaus gert, pervesti jį iš tuščios taros į gatavos produkcijos pilstymo cechą.

„Vienybės“ kolūkyje pobūvių organizavimui be valdybos žinios panaudojami kolūkio gyvuliai ir visuomeninės lėšos.

Svarstyta: buhalterija turi viską iškabinti viešoje vietoje. Nutarta: vienbalsiai.

Nutarta: apmatuoti šieną pas kolūkiečius ir duoti vienai karvei po 1.300 rublių.

Išstojęs brigadininkas aiškinosi, kad bulvių peršalimas – tai jo darbo trūkumas, kurį jis nepilnai atliko.

Reikia tikėtis, kad piktžolių mėgėjai, paraudonavę apylinkės tarybos vykdomojo komiteto sesijoje, nustos jas gerbti.

Kadangi pil. Pienė serga radikulitu, rekomenduoju skirti jai darbą, kuris nebūtų susijęs nei su sėdėjimu, nei su stovėjimu. (Gydytojo rek.)

Sulaikytas triukšmo kėlėjas A. M. nuo parodymų atsisakė, kadangi buvo girtas ir miegojo.

Prašau palikti mane sargu, nes prekybinėje bazėje praradau sveikatą, o užmigau tik per šventes.

Trečius metus kaulinu namų valdybą, kad įdėtų antruosius stiklus mano bute, kurie netyčia sudužo per dukros krikštynas. Jei neįdės, teks ir jiems patiems pabūti be langų stiklų…

Siūlau Petraiti už dykinėjimą be priežasties atleisti iš darbo.

Pilietis K. tikrai pavogė pilietės V. vištą, bet pasinaudoti negalėjo, nes buvo girtas.

Milicijos viršininkui, drg. … „Prašau operatyviai nustatyti, kur yra žuvusio N. drabužiai, kurie reikalingi teismui.“ (Iš prokuroro rašto).
Prokurorui, drg. … „Pranešu, kad operatyviai nustatyta žuvusiojo N. drabužių vieta. Drabužiai randasi Jūsų tarnybiniame kabinete, spintoje, ant trečios lentynos iš dešinės pusės“. (Milicijos viršininko atsakymas).

Mano kaimynas pareiškė, kad aš esu asilas. Tai gali paliudyti visas kaimas.

Aš sėdėjau ir verkiau nuo skausmo, o gydytojas manęs klausia: „Ar jūs nieko nejaučiate?“

Aš kreipiuosi į jus, kaip spausdinimo mašinėlės mašinistė.

Klausė: apie nepatenkinamą parduotuvės vedėjos darbą, prekiaujant alkoholiniais gėrimais… „Nutarė: suaktyvinti parduotuvės veiklą šia kryptimi“ (Iš protokolo).

Prašau įsikišti į mano ligos istoriją.

Direktorius eina skersai Plenumo nutarimų…

Kalbėdama su moksleiviais, ji kartu su jais sėdėdavo ant lovų, manydama, kad tai juos suartina. Kartu net ir atsiguldavo. O visa tai ne artino, o tvirkino… (Iš charakteristikos auklėtojai).

Taksi vairuotojas nepakluso inspektoriaus signalui, kuo įžeidė savo orumą.

Pil. A. B. – rimtas, drausmingas, doras žmogus. Jis nemuša žmonos, nesivolioja girtas, nevartoja necenzūriškų žodžių. Jis ryškiai išsiskiria iš savo nedidelio kolektyvo narių tarpo.

Pilietė D. P. spekuliuoja degtine, ne tik pinigais. Pati mačiau jos rūsyje atitemptus savo vyro lašinius… (Iš skundo)

Greitosios pagalbos felčeris-dispečeris paskyrė man gydymą telefonu.

Man su arkliu kolūkis neapmokėjo dienų. Direktorius išėmė mane iš kasos ir pasodino ant krepšių.

Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.

Bendras pieno riebumas nepriklauso nuo kiekvienos melžėjos duomenų.

Chuliganai mūsų mieste yra pačiame savo jėgų sužydėjime.

Saugokite vaikus nuo degtukų!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/includes/single/post-tags.php on line 10

Tu nenori to praleisti

Komentarų nėra.

Dar niekas nekomentavo.

Gali būti pirmas ir pakomentuoti.

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

For this option please install the Frontend Uploader plugin.
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.