Domenas ir interneto svetainė parduodami – PARDUODAMO DOMENO SKELBIMAS
Įkelti

Švarus humoras

Pasiaiškinimai

Autorius:

Pasiaiškinimai

Jis superka mieste miltus ir atveža seserims ir tetoms, iš kurių raugia brogą ir varo samagoną.

Artelė neįvykdė plano, nes batsiuvių siuvimo mašinoms išbyrėjo dantys, o vedėjas atsarginių neturėjo.

Aš kavinėje išdaužiau duris, o personalo neįžeidinėjau, nes negalėjau apversti liežuvio.

Kadangi pašarų vežikas C. D. ir brigadininkas N. S. girtuokliavo, tai sumažėjo priesvoris, ir į bekonus atiduoti jų šiemet negalėsim.

Butelis degtinės buvo aptemdęs man protą, kurį išmečiau iš mašinos kabinos. (Vairuotojo pasiaiškinimas)

Mes gėrėme aukštos kokybės svaigalus, kurie mažiausiai kenkia sveikatai ir todėl per vėlai pastebėjome, kad juose buvo per didelis kiekis alkoholio.

Susilažinęs toliausiai nuspjauti į priekį, aš visiškai neturėjau omenyje pataikyti korespondentui į akį.

Jokio išprievartavimo nebuvo. Nesutapo tik mūsų nuomonės. Jis sako, kad tai buvo ekstazėje, o aš sakau, kad daržinėje.

Į darbą pavėlavau, nes plente pamaišė kamštis.

Aš, Šipunovas, praleidau darbą dėl šeimyninių priežasčių: mano žmona ištekėjo.

Skambant išdaužtiems stiklams, budintis šuo jokių signalų nepadavė. Visi išvardinti trūkumai padaryti dėl ūkio priešgaisrinės apsaugos viršininko apsileidimo. Visus akte išvardintus trūkumus prižadu įvykdyti iki gruodžio 20 dienos. (Iš pirmininko pasiaiškinimo)

Vitka paėmė degtukus, o aš tėvo papirosus. Daržinėje, berūkant, užtiko tėvas. Aš papirosą įkišau šienan o Vitką – savo kišenėn. Sudegė Vitkos kelnės ir mūsų šienas.

Lovoje rasta kiaulės šoninė priklauso mano žmonai, nes aš esu nesveikas ir tokios atsakomybės pakelti negaliu.

Konfliktas prasidėjo ne politiniais motyvais, bet politiniai motyvai buvo įnešti.

Du miegojo, o vienas nešė sargybą.

Mano žmona, su kuria per teismą pasidalinome namą, ieško priežasčių, kad užgautų mane, ir aš jau du kart sėdėjau po 15 parų.

Nebuvau darbe, nes pas mane buvo atvažiavę tėvukai. Prašau pil. direktorių atkreipti dėmesį, kad su tėvais nesimatėm pustrečio mėnesio ir griežtai manęs nebausti.

Apeidamas bulvių kaupus, pamačiau žmonos kailinius ir jokių nusižengimų savo poste iki ryto neprileidau.

Aš ėjau greta su motociklu, bet milicijos pareigūnai liepė su transportu atsisveikinti ir prisikišus papūsti.

Prašau išskirti man pašalpą, nes esu nubaustas už samagono varymą.

Išgėriau tik vyno bonką ant dviejų.

Bandžiau perskaityti, kas parašyta kelio rodyklėje ir užvažiavau ant jos…

Odekoloną gėriau todėl, kad tą dieną parduotuvėje nebuvo nei lako, nei šampūno…

Pirkėjas buvo neteisus, rašė skundą neblaivus, aš ėmiau su juo kalbėtis, tai jis mane išvadino ir prokuroru ir kitokiais necenzūriniais žodžiais.

Šiandien, kovo 4-ąją aš gėriau odekoloną „Trojnoj“ ir vieną stiklinę denatūrato, kadangi man skaudėjo viršutinius dantis. Papildomai aš dar praskalavau burną viena stikline „Kagoro“ su dviem šaukštais medaus, štai ir viskas. Po ko ir pasirašau. Gerti nieko negėriau.

Nesuvaldžius vairo, motociklas šoko kartu su manimi į griovį.

Prašau atkreipti dėmesį į tai, kad mano pravaikšta sausio 7 d. nieko blogo gamybai nepadarė. Visi kiti tą dieną buvo pagirioti ir gamino broką.

Kad gauti elektros traumą, karvė turėjo išeiti iš gardo, rasti seną elektros stulpą ir ilgai į jį kasyti šonus. Karvė tą ir padarė su niekuo nepasitarusi…

Dar kartą pareiškiu, kad tą didelį puodą su broga, kurį radote mano kieme, tikriausiai mano šuo iš kažkur atitempė.

Prausiausi pirtyje, grindys buvo slidžios, atsisėdau ant krosnies ir… nuvažiavau į ligoninę. Visą medžiagų planą padengiau plytomis.

Paskambinti į darbą negalėjau – šuva nukando telefoną.

Kadangi susirgau, tai užvestas traktorius dirbo iki pirmadienio.

Buvau su draugu pirtyje, išgėrėm pusę litro ir kelis butelius alaus. Po to atsidūriau blaivykloje. Pasižadu, kad daugiau į pirtį neisiu…

Kadangi žmona pasikeitė spyną, tai beldžiau pas kaimynę.

Daiktų mamytės tašėje neprisimenu. Ten buvo aukštas nepažįstamas vyras.

Lauko tualetas suremontuotas ir tinkamas naudojimui. Priedas – l lapas.

Posūkyje vairuotojas nesuvaldė automobilio, kuris apvirto ir žuvo.

Kadangi vakarą sumaišiau su rytu, tai ir neatvykau į darbą.

Autoinspektorius manyje rado tik kvapą ir nuvežė į ligoninę. Iš pamokų pasileidau aš pats.

Degtine buvau užpylęs smegenis.

Nuolat vėluojuosi į darbą, nes neturiu nei žmonos, nei žadintuvo.

Žuvis gaudžiau pripučiamojoje valtyje.

Aš reikalavau išsiskyrimo todėl, kad žmona nuolat kišasi į mano šeimynini gyvenimą.

Aš nesukčiauju, nes prekiauju sutartinėmis kainomis.

Tą dieną mokėjo algas, todėl ir nukritau nuo stogo…

Ūkio specialistas buvo pasišventęs žuvivaisos darbui, o reikalui esant nevengdavo susitikti ir su brakonieriais.

Pristatytas į miliciją pilietis K. buvo miesto parke, miegojo po krūmu, kuris neturėjo paso ir niekur nedirbo. (Iš raporto)

Sulaikytas pil. Petuchovas Nevos ir Liteino prospektų kampe pažeidinėjo Leningrado miesto vykdomojo komiteto sprendimą Nr…..Kai aš jį perspėjau, jis tęsė pažeidinėjimą zigzagais. Pil. Petuchovas nustojo pažeidinėjęs sprendimą tik tada, kai jis išseko. Prašau pil. Petuchovą nubausti, o man išduoti naują milinę. (Iš milicijos viršilos raporto Leningrade). Aš vakarais girdau kolūkio veršelius, o mano vyrą – parduotuvės vedėja.

Tie paršai, genami sodo sargo, sulipo į medžius ir mėtėsi iš ten obuoliais.

Telefonistė nuvarė mane į būdelę su automatu.

Buvau grybuose…

Jeigu fermos vedėjas laks, geresnių išmilžių iš manęs ir nesitikėkit!

Traktorininkas taip papūtė į vamzdelį, kad autoinspektorius iš kart pažaliavo!

Nuo tada, kai pabėgo mano vyras, jokio gyvulio nelaikau.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/includes/single/post-tags.php on line 10

Tu nenori to praleisti

Komentarų nėra.

Dar niekas nekomentavo.

Gali būti pirmas ir pakomentuoti.

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

For this option please install the Frontend Uploader plugin.
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.