Įkelti

Švarus humoras

Tikri nusišnekėjimai

Autorius:

Tikri nusišnekėjimai

Nuoširdžiai dėkoju, kad siuvyklos meistras skubiai padarė tvarką kelnėse.

Prašau bylos nenagrinėti – nespėjau susipažinti su advokatu.

Kasininke, duokite skandalų knygą!

Sergu skrandžio, kepenų ir žarnyno ligomis, todėl prašau įvesti man į vidų telefoną.

Mes be galo gražiai sugyvenome, bet ji atnešė į namus katę ir apnuodijo visą gyvenimą.

Prašau ištuokti, nes jaunesnioji sesuo pasisavino mano vyrą.

Fotografas praktikantas nukirto man pusę galvos.

Banditišką šunį laiko Mūšos gatvės gyventojas L. S., kuris jau sužalojo kaimyną, įkando laiškininkei.

Aš jau per senas užsienio kalboms mokytis, todėl norėčiau, kad kaimynas už sienos savo magnetofoną paleistų tyliau.

Mano braškes iššliaužiojo vištos, kiaulės, vaikigaliai ir kitokie gyvūnai.

Aš ramiai kalbėjausi su telefonu, o girtas kaimynas tyliai prisėlino ir išplėšė kuokštą plaukų.

Melžėją už pravaikštas pervesti į penimas kiaules.

Dingus kalei Džinai, laikyti ją negaliojančia.

Nurašytą produkciją sunaikinti kartu su komisija.

Kerdžius nubausti, kad gėrė ganykloje su karvėmis.

Atleisti valytoją, kad blogai valė direktorių ir vyr. Inžinierių.

Ryšium su tuo, kad Petraitis išdirbo pas mus 10 metų ir rodė save tik iš teigiamos pusės, pasiųsti jį gydytis nuo alkoholizmo.

Autobuso durimis buvo prispausta senutė; už netaktišką elgesį vairuotoją įspėti.

Už neišdirbtą gyd. Š. Pliauskos budėjimą nepriskaičiuoti buhalteriui atlyginimo.

Sudaryti organizacinį komitetą, kuris atliktų paruošiamąjį darbą. Orgkomitetas pagal priedėlį pridedamas prie protokolo.

Pirmadienio rytą liko nepamelžtos bendrovės melžėjų J.A. ir S.C. karvės, nes jos vėlai grįžo iš šokių.

Nuo gegužės 1 d. Laike dekretinių atostogų priimtas bibliotekos vedėjo pareigoms, o nuo rugpjūčio 2 d. atleistas iš einamųjų pareigų, kaip dirbęs laike dekreto bibliotekos vedėju.

Komandiruotę apmokėti per abu galus.

Budinčioms stomatologėms dirbti savo kėdėse.

Už nesavalaikį girtuokliavimą darbo metu pervesti į valandinį.

Už nuomininko sugadintą vandens maišytuvą nutarta nusipirkti ir jam įstatyti.

Kadangi žmona pakeitė spyną, tai beldžiausi pas kaimynę.

Mėsos daugiau nepadarysiu, nes žmoną mėsos kombinate nuėmė nuo meistro.

Aš nepernešu šunies kvapo, todėl ir palikau uošvės namus.

Nuo tada, kai pabėgo mano vyras, jokio gyvulio nelaikau.

Prašome atvykti į jaunojo rašytojo 65 metų jubiliejui skirtą posėdį.

Išgėriau dar būdamas negirtas, todėl viską gerai prisimenu.

Būna kolektyvinių alkoholikų, bet aš – individualistas.

Prašau sutaisyti mano nebekalbantį telefoną.

Prašau ištuokti, nes vyras pragėrė skrandį, kepenis ir uošvės pinigus.

Paskambinti į darbą negalėjau – šuva nukando telefoną.

Mes gėrėme aukštos kokybės svaigalus, kurie mažiausiai kenkia sveikatai, todėl per vėlai pastebėjome, kad juose per didelis kiekis alkoholio.

Iš pamokų pasileidau aš pats.

Necenzūriškų žodžių prieš ją nevartoju, tik vietoje Marytės pavadinau Barbusia.

Vakar negalėjau ateiti į darbą, nes prikibo policija ir nusitempė velniai.

Kadangi savo leidimą buvau palikęs namuose, pro vartus išvažiavau ant Kazlausko.

Taisyklės reikalauja, kad klasės budintis prieš pamoką apšlapintų kempinę.

Žaidžiant futbolą vartininkas stovi ant vaetų.

Stiprus organizmas gripą perneša ant kojų.

Koloradas surijo trečdalį antžeminių bulvių organų.

Kontorą radome užrakintą, nes sekretorė buvo išėjusi pasivaikščioti su raktu.

Bobutę palaidojome su kunigu.

Lietingu laikotarpiu be lietsargio žmonės apsišlapina.

Prie ežero mergina melžė karvę, o ežere atsispindėjo atvirkščiai.

Autobusas atėjo ir nesustojęs nuėjo.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/includes/single/post-tags.php on line 10

Tu nenori to praleisti

Komentarų nėra.

Dar niekas nekomentavo.

Gali būti pirmas ir pakomentuoti.

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

Upload your media

Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.