Domenas ir interneto svetainė parduodami – PARDUODAMO DOMENO SKELBIMAS
Įkelti

Švarus humoras

Juokingai graudžios istorijos

Autorius:

Juokingai graudžios istorijos

Minnesota’oje, du žvejai su naujai pirktu Lincoln Navigator išvažiavo ant užšąlusio ežero žvejoti. Skylei lede prakirsti nutarė panaudoti dinamito ryšuliuką. Paėję šiek tiek ledu, jie uždegė knatą ir dinamitą metė toli kaip tik galėjo. Kartu su žvejais buvo šuo, kaip įpratintas, pasileido numestą daiktą atnešti. Pribėgęs, jį įsikando ir pasileido risčia atgal pas savo šeimininkus. Tie šaukė ir rėkė, kad neneštų, bet šuo atsakingai lėkė atgal.
Vienas žvejys turėjo su savimi šautuvą. Šovė į šunį, bet nepataikė. Šuo lėkė artyn. Tada šovė į šunį antrą kartą. Šuo sumišęs pribėgo ir palindo po Navigator. Abu žvejai dėjo į kojas šalin nuo Navigator. Už keleto sekundžių nuaidėjo sprogimas. Navigator ir šuo nugarmėjo į ežero dugną, o žvejai lėtai parkulniavo į krantą.
Žvejai padavė draudimui ieškinį. Draudimas atsakė, kad įvykis ne nelaimė, o savanoriškai atliktas veiksmas. Už tai draudimas nėra atsakingas. Navigator savininkas liko 43 tūkst. JAV dolerių skoloje už mašiną, kuria pasinaudojo ne pilną savaitę.

Vidutinė ruonio išgelbėjimo kaina po tanklaivio „Exxon Valdez” katastrofos Aliaskoje siekė 80000 dolerių. Spacialioje ceremonijoje du ruoniai, kurių išgelbėjimas kainavo brangiausiai, buvo paleisti atgal i jūrą, džiaugiantis ir plojant daugybei žiūrovų. Po minutės abu ruonius suėdė orka.

Psichologijos studentė iš Niujorko išnuomojo savo buto kambarį statybininkui, kad galėtų nuolat ant jo niurzgėti ir tyrinėti jo reakcijas. Po kelių savaičių erzinimo šis neišlaikė ir tvojo jai kirviu. Nuo smūgio studentė tapo protiškai atsilikusia.

1992 metais Los Andželo gyventojas Frankas Perkinsas siekė pagerinti pasaulio sėdėjimo ant vėliavos stiebo rekordą. Kadangi jis susirgo gripu, jam teko nusileisti nuo stiebo, kai buvo likę tik 8 valandos iki ankstesnio 400 dienu rekordo. Nusileidęs nenusisekęs rekordininkas sužinojo, kad jo remėjas bankrotavo, mergina jį paliko, o jo namuose išjungta elektra ir telefonas.

Grįžusi namo moteris pamatė savo vyrą, keistai kratantį kažkokį elektros prietaisą, nuo kurio ėjo laidai link vyro liemens. Siekdama išgelbeti vyrą nuo mirtinos elektros srovės, moteris smogė jam po ranka pasipainiojusia lazda ir sulaužė jam ranką dviejose vietose. Iki tol vyras laimingas klausėsi ausinuko.

Du kovotojai už gyvūnų teises Bonoje protestavo prieš žiaurų elgesį su kiaulėmis – siuntimą jų į skerdyklą. Staiga visos 2000 kiaulių išsiveržė iš aptvaro pro skylę tvoroje, mirtinai sutrypdamos abu protestuotojus.

Irako teroristas Khay Rahnajetas neužklijavo pakankamos vertės pašto ženklo ant bombos, kurią sumontavo laiške. Laiškas – bomba grįžo atgal su uždėtu štampu „grąžinama siuntėjui”. Pamiršęs apie bombą, teroristas atplėšė voką ir sprogimo buvo sudraskytas į skutelius.

Japonų Jūroje plaukusį Japonijos žvejybinį laivą ištiko nelaimė ir jis ėmė skęsti. Į pagalbą atskubėjusiems Japonijos pasieniečiams jūreiviai papasakojo, kad jų laivą paskandino iš dangaus nukritusi karvė. Aišku, jais niekas nepatikėjo ir už tyčinį laivo paskandinimą pasodino į kalėjimą. Nepaisant to, jūreiviai ir toliau aiškino apie tai, kad ant jų laivo nukrito karvė. Jūreivius paleido iš kalėjimo tik tada, kai Rusijos karinės oro pajėgos atsiuntė patvirtinimą, kad keli rusų lakūnai buvo pavogę karvę, kurią vėliau bandė pervežti transportiniu lėktuvu. Skrydžio metu išsigandusi karvė ėmė siautėti ir lakūnams teko ją išmesti iš 9 kilometrų aukštyje skrendančio lėktuvo. Išmesta karvė nukrito tiesiai ant japonų laivo denio.

Vieno iš Šveicarijos viešbučių virėjas prarado pirštą, kai netyčia jį įkišo į mėsmalę. Kai jis kreipėsi į draudimo kompaniją, šioji nutarė, kad virėjas nesilaikė saugumo taisyklių ir nusiuntė savo atstovą patikrinti viešbučio virtuvės ir mėsmalės. Kai draudimo kompanijos atstovas irgi prarado pirštą, virėjui draudimo kompensacija buvo sumokėta.

Johnathan Etheron-Backer iš Didžiosios Britanijos, būdamas 35-erių metų amžiaus, nusprendė apvažiuoti visą Angliją dviračiu. Nuvažiavus Anglijos pakrantėmis 4190 mylių ir likus vos 10-čiai mylių iki finišo, jam prireikė perkelti dviratį per ganyklos tvorelę (jos paprastai būna akmeninės, apie pusę metro aukščio). Norėdamas sutaupyti kelias sekundes, ponas Etherton-Backer vietoje to, kad perkeltų dviratį per tvorelę, nusprendė pervažiuoti ją sėdėdamas ant dviračio. Taip bevažiuodamas jis pargriuvo susižeidė nugarą, ir užuot pagarsėjęs kaip rekordininkas, pakliuvo į ligoninę.

Vakarų Vokietijos Guetersloh miestelyje įvyko keista avarija. Susidūrė du lėtai, priešpriešiais važiavę vairuotojai (ne automobiliai!). Tuo metu buvo labai didelis rūkas, ir abu vairuotojai, kad geriau matytų kelią, važiavo iškišę pro langus galvas. Galvomis jie ir susitrenkė. Susidūrimo metu mašinos nenukentėjo, tiesiog vairuotojai nusilaužė sau galvas. Ar gydytojai sugebėjo juos atgaivinti, istorija nutyli…

31-erių metų amžiaus režisierius Micke Stewart 1983-iaisiais nutarė nusifilmuoti kažkuriame iš savo paties kurtų filmų. Veiksmas vyko Dallas’e. Režisierius atsistojo ant sunkvežimio, kuris turėjo dideliu greičiu pravažiuoti po tiltu. Tiltas pasirodė besąs per žemas. Greitosios kviesti neprireikė, nes nuo sunkvežimio nukritęs režisierius jau buvo be galvos…

Vienas Šiaurės Karolinos gyventojas, nusipirkęs dėžutę su 24 retais ir labai brangiais cigarais, apdraudė juos nuo… gaisro. Po mėnesio, surūkęs visą dėžutę vertingųjų cigarų, ir dar nesumokėjęs draudimo įmokos dalies pagal draudimo polisą, vyriškis pareiškė ieškinį draudimo bendrovei. Vyriškis pareiškė, kad jis neteko apdraustų cigarų dėl „daugelio smulkių gaisrų“. Draudimo bendrovė atsisakė mokėti, pateikdama akivaizdžią priežastį: klientas sunaudojo cigarus įprastu būdu. Vyriškis padavė draudimo bendrovę į teismą ir laimėjo bylą. Skaitydamas nuosprendį, teisėjas pareiškė, kad ieškovas turėjo draudimo polisą, kuris garantavo, jog cigarai apdrausti. Draudimo bendrovė, išduodama draudimo polisą, taip pat garantavo, kad cigarai apdrausti nuo ugnies, nedetalizuodama to, kas vadinama „nedraudžiama ugnis” ir taigi, draudimo bendrovė privalo atlyginti draudėjui patirtą nuostolį. Užuot pradėjusi ilgą ir sudėtingą apeliacijos procesą, draudimo bendrovė sutiko su teismo sprendimu ir išmokėjo vyriškiui 15.000 JAV Dolerių už retuosius cigarus, sunaikintus „gaisruose“. Tačiau netrukus po to, kai vyriškis atsiėmė pinigus pagal gautą čekį, ir buvo suimtas už tyčinį padegimą. Jo paties draudiminis ieškinys ir raštiški paliudijimai iš laimėtos bylos buvo panaudoti prieš jį, vyriškis buvo pripažintas kaltu tyčia sudeginęs retus cigarus ir nuteistas kalėti 24 kartus po vienerius metus iš eilės.

Tai pranešimas apie nelaimingą atsitikimą, atsitikusį vienam mūrininkui Anglijoje:

Gerbiamas pone,
Jūs prašėte daugiau informacijos apie nelaimingą atsitikimą. Kaip jo priežastį aš pranešiau netinkamą veiksmų suplanavimą. Jūs prašėte tikslesnio apibūdinimo, manau, žemiau pateiktų detalių užteks.

Aš esu mūrininkas. Nelaimingo atsitikimo dieną aš dirbau vienas ant naujo šešių aukštų pastato stogo. Pabaigęs darbą, pamačiau, jog liko plytų, kurios svėrė, kaip vėliau buvo nustatyta, 500 svarų. Nutariau plytas nuleisti statine gervės, kuri buvo pritvirtinta prie pastato sienos šeštame aukšte, pagalba. Pritvirtinęs virvę apačioje, aš užlipau ant stogo, perkėliau statinę per stogo kraštą ir sukroviau į ją plytas. Nulipęs žemyn atrišau virvę, tvirtai į ją įsikibęs – taip norėjau užtikrinti, kad plytos nusileistu pamažu. Mano pranešimo apie nelaimingą atsitikimą 11 punkte galite matyti, kad mano svoris – 135 svarai. Stipriai nustebintas staigaus trūktelėjimo nuo žemės, aš pamečiau sveiką protą ir užmiršau paleisti virvę. Nereikia sakyti, jog dideliu greičiu kilau į viršų, netoli trečio aukšto sutikau statinę, kuri leidosi žemyn tokiu pat įspūdingu greičiu. Tai paaiškina skilusią kaukolę, smulkius įdrėskimus ir lūžusį raktikaulį, paminėtus 3 pranešimo apie nelaimingą atsitikimą punkte. Nedaug sulėtėjęs aš toliau kilau į viršų nesustodamas, kol mano dešiniosios rankos pirštai atsidūrė gervės mechanizme.

Laimei, aš atgavau šaltą protą ir nepaisydamas veriančio skausmo sugebėjau išsilaikyti įsikibęs virvės. Maždaug tuo pačiu metu statinė su plytomis atsitrenkė į žemę ir iškrito statinės dugnas. Dabar, be plytų, statinė svėrė maždaug 50 svarų. Vėlgi reikėtų prisiminti mano svorį. Kaip jau galėjote suprasti, aš pradėjau gana greitai kristi žemyn.

Priartėjęs prie trečio aukšto, aš sutikau kylančią statinę. Šio susitikimo pasekmė – sulaužytos abi kulkšnys, išmušti dantys ir sunkūs kojų ir apatinės kūno dalies sužeidimai.

Čia man pradėjo labiau sektis – susidūrimas su statine pristabdė mane pakankamai, kad nukritęs ant plytų krūvos susilaužiau tik tris stuburo slankstelius.

Turiu su gailesčiu pranešti, kad gulėdamas ant plytų krūvos, kęsdamas didelį skausmą ir negalėdamas pajudėti aš praradau savo kūno kontrolę ir paleidau virvę. Gulėdamas galėjau matyti, kaip tuščia statinė pradeda savo kelionę atgal ant manęs. Tai paaiškina abi sulaužytas kojas.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/includes/single/post-tags.php on line 10

Tu nenori to praleisti

Komentarų: 2.

  1. : Tėtis klausia:->Kiek čia daug visokių darbų visur miesto klaunai dabar seimo nariai nu sūnau kuom norėsi būti ūžauges?:aš tėtukai norėčiau būti šitu santechnikų sako vaikas.O kuom dar? klausia tėtis :Arba dar norėčiau būti sodininku :D atsake sūnus: sodiniku?paklausė tėtis :mm atsake sūnus:o kuom dar? paklausė tėtis:arba baseinu valytoju :D atsakė sėnus:Motin man atrodo rado mūsų sūnus senoviška kasetę:pasakė tėtis:taviasnai sukuliato tiurlia :pasakė sūnus:piešk:sako tėtis (pabaiga)

  2. Sako tėtis:Miesto klaunai dabar seimo nariai nu sunau ko noresi būti užauges?:Aš tėtukai norėčiau būti šitu Santechniku sako vaikas.O kuom dar?:- klausia tėtis :Arba dar norėčiau būti sodininku atsake sūnus:- Sodiniku?:-paklause tetis :mm atsake sūnus:- O kuom dar?:- paklausė tėtis:- Arba baseinų valytoju :- Atsake sūnus:Motin man atrodo rado mūsų sūnus senovišką kasetę:- pasakė tėtis:- taviasnai sukuliato tiurlia :- Pasake sūnus:piešk:-sako tėtis (pabaiga)

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

For this option please install the Frontend Uploader plugin.
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.