Domenas ir interneto svetainė parduodami – PARDUODAMO DOMENO SKELBIMAS
Įkelti

Švarus humoras

Juokingos ištraukos iš instrukcijų

Autorius:

Juokingos ištraukos iš instrukcijų

Du darbuotojai aptarnauja spekuliaciją ir du prekybą. (Potvarkis policijoje).

Pritvirtinti kiekvieną vaiką numeriais prie lovos, puoduko, spintelės, rankšluosčio. (Vaikų darželyje).

Marškinius, striukę sukišti į kelnes, batus arba kojines.

Krosnys turi būti kūrenamos tik malkomis ir suaugusiais šeimos nariais.

Malkomis kūrenant krosnis reikia jas išdžiovinti.

…Paskutine koja staiga nuspausti pedalą.

Draudžiama pradėti dirbti, kol nebus pašalintos saugumo technikos taisyklės.

Į darbą privalo ateiti laiku ir blaivus. (Iš instrukcijos sargui).

Už greitą išbėgimą su žarna reiškiu padėką. (Ugniagesių tarnyboje).

Išrašyti uogų rinkėjoms brezentines pirštines.

Autobusui kelyje leidžiama sustoti tik kelis kartus, gamtiniams reikalams prispyrus. Melžėją nušalinti, kaip neišsimelžiančią…

Šėrėją A. R. palikti laikinai kiaulidėje, o nesusitvarkius – rišti klausimą prie profsąjungos narių.

Pirmoji automašina statoma ant vandens baseino, antroji paliekama rezerve, o atvykusi trečioji statoma ant vandens baseino šalia pirmosios. (Iš ugniagesių operatyvinio plano).

Pateikti leidimą atidarytoj formoj!

Visus sergančiojo šeimos narius būtina išvirinti.

– Protezai! Užeikite į kabinetą!

Kadangi traktorininkas A. K. važinėjo neprisuktais varžtais ir buvo ne kartą perspėtas – nuimti jį nuo MTZ traktoriaus ir pritvirtinti prie traktoriaus R5-09.

Uždrausti vykdyti darbus, nenumatytus pagal nuleidžiamą planą.

Priimtas į darbą į 1 atskyrio maišakračio pareigas.

Poilsiautojams draudžiama įeiti į restoraną su drabužiais, kepurėmis ir maikėmis. Už girtuokliavimą darbo metu su traktoriumi nuo š/m sausio 25 d. traktorininką M. pervesti 6 mėnesiams į remonto dirbtuvę.

Mėnesinę premiją skirti tik tiems darbuotojams, kurie mėnesio bėgyje darbe nei karto nenusigėrė.

R. V. už sistemingą neatėjimą į darbą ir girtuokliavimą pareikšti papeikimą iki sekančio karto, kas kartojasi kiekvieną pirmadienį.

Už ūkio vadovo pastatymą žemoje padėtyje, iškelti revizijos komisijos narį J. M. iš laukininkystės brigados ir pastatyti prie melioracinių griovių.

Šaltkalvį J. B. pripažinti kaltu ir nubausti sekančiai: dviejų mėnesių laikotarpyje panaudojant jį nekvalifikuotam darbui.

Kadangi krovikas F. dieną sistematiškai girtauja, pervesti jį į naktinę pamainą. Naktį alkoholiu neprekiaujama.

Karbido dulkes surinkti sausu skuduru arba šepečiu, (dėti į hermetišką tarą ir atiduoti baro viršininko sunaikinimui.

Krosnis turi būti už patalpų ne arčiau, kaip 5000 metrų nuo medinių konstrukcijų ir vasarnamių. (Iš instrukcijos sodo krosnelei).

Kai ligonį transportuoja ant neštuvų, tai galvą neša priekyje.

…Leisti piliečiui R. iš savo karvės užsiauginti karvę. Ūkinių metų rezultatų suvedimo proga sveikinu visus darbo pirmūnus, prie Šventinio pabaigtuvių stalo atsinešusius milžiniškus priesvorius, papildomus bidonus pieno lenkiant grafiką suarus 500 ha rudeninio arimo, sutaupytas atsargines dalis traktorių remontui, sutaupytą benzino 50 t talpos cisterną. (Kol pirmininko įsakymas).

Kadrų skyriui duotas nurodymas – dirbančią valytoją sumažinti pusiau.

Svarstyta: dėl pašlijusios drausmės ir girtavimo šoferių – traktoristų tarpe. Nutarta: pastebėjus darbo metu šoferį už vairo, be jokio pakartotino įspėjimo atimti vairuotojo teises.

Instrukcija. Kojinę surinkti rankose, atsargiai uždėti ant kojos pirštų, palaipsniui išlyginant uždėti ant kulno ir tokiu būdu uždėti visą kojinę. Kapronines kojinės labai jautrios šiurkštiems paviršiams. Plauti šiltame vandenyje, džiovinti ištiestame pavidale, nuošaliai nuo karšto paviršiaus… (Kojinių gamintojų reklamos „šedevras”).

Higieninį pieštuką galima truputį užnešti ant veido.

Penktos aikštelės autobusą prašau skubiai užeiti į dispečerinę.

Peržiūrėti tas fermas ir tas melžėjas, kurių pienas eina vaikams.

Vieną karvių bandą melšime su elektra, o antrą – su dyzeliu.

Padarykite jai klostes ant užpakalio. (Siuvykloje).

Reikia apsvarstyti gyventojų pieno švarumą rajone. Kiaušiniai, išsimuškite kasoje. (Pardavėjo nurodymas).

Tą, su kiaulės galva – pasiimkite grąžą! (Parduotuvėje).

Rankos į užpakalį! (Komanda šokių repeticijoje).

Mergaite, su kiaulės kojomis, pasiimkite grąžą!

Šiemet reikia išskirti ganyklas ir kaimo mokytojams.

Kur kas galite, ten ir pasikabinkite. (Šeimininkės nurodymas svečiams).

Liudininką prašom prisegti prie bylos.

Už nuolatinį girtavimą iš pareigų atleisti antrąjį pienovežį.

Komandiruotę J. D. apmokėti per abu galus…

Vytuk, nesėsk ant priekinės sėdynės, nes milicininkas tėvui skylę išdurs. Paskutinės sėdynės, užsimokėkite! (Autobuse).

Maryte, atnešk Jono lašinius.

Laiškininkas J. padarė pravaikštą pas telegrafiste A. be administracijos leidimo miegodamas nenustatytame neblaivumo laipsnyje.

Klasės budintis tegu apšlapina kempinę. (Mokykloje).

Žmonėms vaikščioti draudžiama. (Užrašas miesto parke).

Buhalterijos darbuotojus nurašyti nuo pagrindinių priemonių likutine verte ir perduoti nemokamai pagal sąrašą, (įsakymas).

Apmokėti šventpinigius…

Pradirbti klausimą dėl žmonių transportavimo.

Lankytojai pasikabina patys. (Rūbinėje).


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/includes/single/post-tags.php on line 10

Tu nenori to praleisti

Komentarų nėra.

Dar niekas nekomentavo.

Gali būti pirmas ir pakomentuoti.

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

For this option please install the Frontend Uploader plugin.
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.