Domenas ir interneto svetainė parduodami – PARDUODAMO DOMENO SKELBIMAS
Įkelti

Švarus humoras

Ištraukos iš senų laikraščių

Autorius:

Ištraukos iš senų laikraščių

Šokių beprotybė

Niujorke jau 230 valandų kaip šoka 17 porų be sustojimo. Visi dalyviai labai panašos į bepročius: išbalę, klejojančio- mis akimis, be miego ir poilsio. Jie pasiryžę pastatyti naują pasaulinį rekordą – 262 valandas šokti be pertraukos. Be­veik visi jau klejoja.

Vienai šokikei jau vaidenasi, kad po jo* kojomis auga gė­lės ir ji be pertraukos šokdama jas skinanti. Vienam vaiki­nui šokikui pradėjo rodytis, kad jį apspito vagys ir banditai, kuriuos jis šokdamas turi nužudyti, bet jį sustabdė vienas jo draugų, sudavęs kumščiu jam į žandą ir tuom išblaškęs kledčjimą. Bet netrukus jam vėl pradėjo rodytis banditai ir jis, kaip beprotis, išsivijo įsivaizduotus banditus per duris, palikdamas rungtynių salę.

Šokikė Manianna Ožek, smulkaus sudėjimo panelė, pra­dėjusi gailiai verkti ir skaitliuoti savo karolius, bet jos partne­ris kvepalų ir spirito pagalba ją atgaivinęs ir jie šoka toliau.

Šokiką Anerbachą už durų jau laukia šerifas, kad šo­kiams pasibaigus jį areštuoti, nes tėvas jo yra davęs užstatą, kad leistų jam baigti šokt. Vienas gi šokikas visai pamišusiu balsu stengiasi perrėkti muziką ir be galo juokiasi, sakyda­mas: „aš suardžiau jų nervus! jie bepročiai! ha! ha! ha! jūs šokit šokit!”

„Mūsų dienos”. 1928 m liepos 15 d. Nr. 8

Juodos panagės – išsiskyrimo priežastis

Vienas prancūzų teismas pripažino, kad juodi vyro panagiai gali būti ganėtina priežastimi vedybas perskirti. Viena ar­tistė tuo motyvu norėjo atsiskirti nuo savo vyro, kadangi jo juodi panagiai niekino jos, menininkės, garbę. Teismas juos išskyrė. Vyrai, valykitės panagius.

„Vakarai“ 1936 m. sausio 21 d.

Tu nenori to praleisti

Komentarų nėra.

Dar niekas nekomentavo.

Gali būti pirmas ir pakomentuoti.

Komentuoti.


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mintys/domains/juokingi.lt/public_html/wp-content/themes/furious/functions/filters.php on line 103

Kiti populiarūs įrašai

For this option please install the Frontend Uploader plugin.
Please make sure that you have installed the Profile Builder plugin.